අළුත් අවුරුද්දට පලතුරු පැලයක් සිටවමු


මේ සිංහල අලුත් අව්රුද්දේ වැඩ අල්ලන නැකතට දේශිය දුර්ලභ ලතුරු පැලයක් සිටවන්න පුලුවන් නම් එය ඉතාම වටිනව. දිනෙන් දිනෙන දින පලතුරු වල මිල ගනන් ඉහල යෑම නිසා බොහෝ අය තම ශරීරයට අවශ්‍ය පෝෂණ ගුණයන් ලැබෙන පලතුරු පරිබෝජනය අඩුවී ඇති නිසාත් බොහා් ලෙඩරෝගයන්ට ඔරොත්තු දීමේ ප්‍රතිශක්ති ය අඩුවී ඇත. මිනිසාට මෙන්ම සත්වයින්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වීම සදහාත් මෙවර සිංහල අලුත් අව්රුද්දට පලතුරු පැලයක් සිටවන්නටත් නෑගම් යන විට පලතුරු පැල කීහිපයක් තෑගි දිම පමණක් නොව එම පැල සුදුසු නැත්වල සමරුවක් වශයෙන් සිටුවා ම අපසු එන්නේ නම් ඉතාම යහපත් බව වෙද මැදුරේ අප සියලු දෙනාගේ අදහසයි. අවම තරමින් කෙසෙල් පැලයක් හෝ සිටුවනවා මෙම මහගු කාර්ය ඉදිරියට ගෙනයාමටත් මේ පොළවට ණය නැති මිනිසෙක් වීමටත් එය මහගු කාර්යයක් වනු ඇත.
සිටුවීමට හැකි පලතුරු පැල අතර. කෙසෙල්, නම්නම්, දෙඩම්, කාමරංකා, පිනිජම්බු, උගුරැස්ස, කටු ලොවි, ආත්ත, ලාවුළු, ජම්බෝල, හිබුටු ආදි තමත් ඔබ කැමති පළතුරු වර්ග වලින් එකක් හෝ සිටුවා මතු පරපුරට ආදර්ශමත් වෙමු.